Relaterede cases

case video

Mellemfolkeligt Samvirke - leadgenerering, branding og styring
Quizmodul og afstemningsstyring

Opgaver som vi har løst for Mellemfolkeligt samvirke

  • Quiz
  • Afstemning

Quiz

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) ønskede at få en mere fleksibel quizplatform, for herigennem at udbrede kendskabet til dem.
Udover at øge kendskab giver quizzer også MS mulighed for at sætte fokus på områder som de støtter.

Samtidigt bliver der indsamlet brugerinformationer, der efterfølgende bruges til at ringe canvas ud fra. Det skaber høj hitrate, da quizdeltagerne allerede har en relation til MS via den quiz de har deltaget i - så quizzer understøtter deres leadgenerering.

Systemet / modulet

Quizsystemet er lavet som et modul til Drupal og bygget op så MS selv kan oprette multiple choice quizzer.

Social media er integreret til spredning af quizzen. Når en quiz er gennemgået og brugeren får sine resultater at vide, kan vedkommende dele meldingen på Facebook med tekst, resultat og billede fra quizzen. Her spilles både på goodwill-faktoren i at man har deltaget i et initiativ som MS er afsender på - og der til er der bestemt også en show off effekt ved at vise et godt quizresultat.

Platformen kan videreudvikles så quizzer kan integreres på andre websites som widgets - det kan være på websites for samarbejdspartnere etc. - igen for at understøtte udbredelse og kendskab.

Afstemning

MS har et råd fungerende som deres øverste myndighed, valgt og sammensat af engagerede og visionære repræsentanter fra foreningens medlemsskare.
Rådet består af mellem 40-100 medlemmer der vælges for en 2-årig periode.
De beslutter hvilke politiske og strategiske retningslinjer MS skal følge samt hvad der skal prioriteres det kommende år - dertil vælger de MS' bestyrelse.

Vi har udviklet et afstemningsmodul til at facilitere selve afstemningen.
MS havde et ønske om selv at stå for selve præsentationen af kandidaterne og ville gerne have fleksibiliteten til at skifte i det udtryk og omfang som de forskellige kandidater vises i.
Vores afsæt var derfor at lade selve afstemningsdelen være helt uafhængigt fra brugerfladen med kandidaterne.

Det udviklede modul kan generere en kandidatliste med afkrydsningsfelter der kan indsættes af MS hvor de ønsker det - hvilket giver dem stor frihed over hvordan præsentationslaget skal se ud.

Én person - én stemme

Valget er begrænset så det kun er MS' medlemmer der kan stemme. Dette styres også via vores administration, hvilket er udviklet så det kan spille sammen med deres system til emailudsendelse.
Medlemmerne modtager afstemningsinformationer og kan afgive deres stemme online.

Endnu en fordel ved adskilles af logik og design er at MS kan afholde mange forskellige former for afstemninger udover til deres råd - det kunne være emner såsom hvilken destination der skal have speciel støtte,

Cases thumbnails